Radne mašine "BENIŠ ALEKSANDAR'' - 24000 Subotica, Frana Supila br. 47-49

Vlasnik: Beniš Aleksandar
Tel: 024-528-846
Fax: 024-557-704
Mob: 065-2580-258
Mob: 065-520-0611
E-mail: office@benisa.co.rs
Web: www.benisa.co.rs

Delatnost:
- Radne mašine, autodizalice i kranovi
- Gradjevinski radovi, rušenje objekata, zemljani radovi
- Usluge autodizalicom, ukupne nosivosti 60 tona sa visinom strele 45 metara
- Vršimo usluge prevoza kiper kamionima od 12-15 kubika